Maria Mistrioti - XXXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki

Prezentacja poetycka Marii Mistrioti (Grecja) w Teatrze Muzycznym w Poznaniu podczas gali finałowej XXXIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (4.11.2011 r.). Wiersz autorki w przekładzie Nikosa Chadżinikolau czyta Dariusz Tomasz Lebioda.

 

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.