Radio Emaus: Wiersze z mojej półki - Zuzanna Ginczanka

Zapraszamy do wysłuchania audycji Małgorzaty Jańczyk "Wiersze z mojej półki" (Radio Emaus - Poznań) poświęconej poetce Zuzannie Ginczance.

Zuzanna Ginczanka (Zuzanna Polina Gincburg) ur. w 1917 r w Kijowie - zwana była "Tuwimem w spódnicy". Publikowała głównie w czasopismach, tylko jeden tomik jej poezji ukazał się przed wojną. Wśród jej przyjaciół był Witold Gombrowicz i Julian Tuwim. Czas nagrania: ok. 18 minut.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.