Radio Emaus: Audycja poetycka z udziałem Stanisławy Łowińskiej

Zapraszamy do wysłuchania audycji poetyckiej redaktor Małgorzaty Jańczak z udziałem Stanisławy Łowińskiej, poetki z Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Audycja udostępniona dzięki uprzejmości Radia Emaus w Poznaniu.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.