Czytelnia

Regina Kantarska-Koper: Czy w wieczności nadal...

Czy w wieczności nadal
będę pojedyncza?
Czy tylko nierozdzielną cząstką
fali tchnienia?
Ja – nie Ja
bez własnego kształtu?

Czy ostanie się kwant pamięci
niepowtarzalnego losu
w mojej świadomości?
Jeśli nie, jakaż to
nieśmiertelność?!
Czy kropla w oceanie
czuje swą odrębność?

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.