Czytelnia

Regina Kantarska-Koper: Litania

kamieniu odrzucony
który nie stałeś się kamieniem węgielnym
ostatni
którzy nigdy nie będziecie pierwszymi
łotrze
dla którego nie starczyło Jezusowego miłosierdzia

głupie panny
którym zabrakło oliwy i rozumu
dusze nienarodzone
którym matki odmówiły miłości i ciała
wszyscy odtrąceni
módlcie się za nami

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.