Czytelnia

Janusz Orlikowski: Bez odpowiedzi

gdzie gromadzi się zło?
jakie miejsce sprzyja
do powrotu
tego dziwnego zjawiska?
wiersz bezbronnie rozkłada dłonie
i co najwyżej mówi że w nas
myśli zamyśliły się w myślach

tylko człowiek
ma kłopot
z niechętną wizją mitologii Kaina
która za bardzo się sprawdza
gdzie gromadzi się zło?
powtarza
i nie ma i nie ma
odpowiedzi

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.