Czytelnia

Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek: Jedne się wygłasza...

Jedne się wygłasza
recytuje
inne mówi się zwyczajnie
jakby to była
rozmowa z bliskimi

są takie do których głos
trzeba ściszyć
wyszeptać jak modlitwę lub
listę grzechów przy konfesjonale

są i te których się nie mówi
wiersze z ciszą w tle

one nas słuchają
wiersze
przyjaciele

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.