Czytelnia

Arkadiusz Frania: Poezja nie jest potrzebą umysłu...

poezja nie jest potrzebą umysłu
ale wymogiem ciała

pamięć gestu
ruchu słów
jak układ mięśni
odtwarzany z największą precyzją
przy skoku w dal
włączaniu czajnika z wodą
podpisywaniu listy obecności
czy zamykaniu drzwi na stępiony klucz

wiersze przeciwdziałają wierszom
wiersze się nawzajem znoszą
więc pozostaje nic

bez prześwitu
bez światła
bez oddaleń
bez fugi łączącej czerń i biel

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.