Czytelnia

Stefan Jurkowski: Ból nienazwania...

ból nienazwania –
ból fantomowy pragnienia

znak zapytania – rana tajemnicy
ukryta nawet w lekkiej zbroi szczęścia
i we wszystkim – co zbroi się przeciwko nam

a jednak zdobyć ten ból – pustą łąkę
pośród niej nasze wołanie wraca niby echo
którego nawet echem nazwać nie możemy

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.