ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W POZNANIU
zaprasza
AUTORÓW, WYDAWNICTWA, STOWARZYSZENIA
do nadsyłania książek poetyckich godnych
NAGRODY LITERACKIEJ
42. MIĘDZYNARODOWEGO LISTOPADA POETYCKIEGO W POZNANIU


Laureata poznamy podczas Uroczystej Inauguracji 42. MLP
w dniu 7 listopada 2019r.
w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich
Stary Rynek 78/79 w Poznaniu
Tomy poezji, wydane w języku polskim
w roku ubiegłym – 2018
należy nadsyłać w trzech egzemplarzach,
do dnia 15 września 2019roku.
Organizator konkursu powoła kompetentne jury.
Wybory wierszy nie będą brane pod uwagę.
Do trzech egzemplarzy książki wewnątrz dużej koperty prosimy dołączyć małą kopertę, zawierającą kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz danymi adresowymi,
e-mailem, numerem telefonu.
Książki prosimy nadsyłać na adres – dla potrzeb konkursu:
Związek Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
Maria Magdalena Pocgaj
ul. Knapowskiego 22
60-126 Poznań