Związek Literatów Polskich
zaprasza na spotkanie promocyjne
wyboru poezji Liryka Krzysztofa Gąsiorowskiego

23 maja 2018 r. o godz. 17:00
w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Spotkanie prowadzić będzie Andrzej Wołosewicz
O poezji Krzysztofa Gąsiorowskiego mówić będą:
Marek Wawrzkiewicz i Andrzej Zieniewicz
Wiersze czytać będzie Andrzej Ferenc

Będzie można zakupić książkę