Majówka 2019 

11 maja w Olsztynie przypomniano piękną ideę. Dawniej były to „Dni Oświaty, Książki i Prasy” - Wielkie Ogólnopolskie Święto Czytelników i Piszących.

W ubiegłym roku Nestor Olsztyńskiego Dziennikarstwa dr Feliks Walichnowski zaproponował zorganizowanie Święta Książki, nadając mu skromne miano majówki mającej na celu promocję wszystkich piszących w Olsztynie i Regionie. Na Zamku w Olsztynie Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP osobiście prezentowali swoje wydawnictwa, rozmawiali z gośćmi, spotkali się z życzliwym zainteresowaniem, przypadkowych nawet turystów. 

Tegoroczne spotkanie, dzięki uprzejmości Andrzeja Marcinkiewicza - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zorganizowano w Galerii Starego Ratusza. Różniło się ono jednak od ubiegłorocznego, bowiem SD RP zaprosiło do udziału w „Majówce z książką” wszystkie organizacje zrzeszające dziennikarzy i literatów Warmii i Mazur. Celem imprezy była integracja rozproszonego środowiska piszących. Przybyli m.in. Władysław Katarzyński reprezentujący Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, także członek ZLP, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP reprezentował niżej podpisany, występujący także jako prezes Związku Literatów Polskich w Olsztynie oraz Andrzej Adamowicz, który obszernie udokumentował spotkanie, zaprezentowano książki autorów SD RP: Feliksa Walichnowskiego, śp. Henryka Leśniowskiego oraz Marka Książka- prezesa Oddziału SD RP w Olsztynie. ZLP stanowił najliczniejszą grupę: Andrzej Cieślak, Jerzy Górczyński, Władysław Katarzyński, Jerzy Sałata. W gronie zaproszonych piszących znalazła się także Helena Piotrowska, autorka licznych książek, aplikująca o przyjęcie do ZLP. 

Tłumów nie było, ale rozmowy Czytelników z obecnymi na majówce autorami książek toczyły się wartko, aż do zakończenia spotkania. Bezpośrednie relacje zamieściły: Olsztyn24, olsztynkuprawdzie, a newsy inne portale. 

Andrzej Cieślak

prezes Oddziału ZLP w Olsztynie

Majówka Olsztyńskiego Oddziału ZLP