Piastów, 07.09.2019r.

Protokół

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego XXVI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej w składzie:

  1. Rena Marciniak-Kosmowska – przewodnicząca
  2. Edyta Kulczak
  3. Paweł Kubiak
  4. Andrzej Wołosewicz

po wnikliwym przeczytaniu 137 zestawów wierszy i dyskusji o ich poziomie, na posiedzeniu w dniu 7 września 2019 r. przyznało nagrody:

I – 1.000 zł Krzysztofowi Ziemskiemu z Zielonej Góry

II – 750 zł Leszkowi Wójcikowi z Lubaczowa

III – 500 zł Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej

oraz cztery równorzędne wyróżnienia po 300 zł:

Oliwii Betcher z Warszawy

Małgorzacie Cybulskiej z Łodzi

Małgorzacie Chodyka z Międzyrzeca Podlaskiego

Tadeuszowi Knyziakowi „Coobusowi” z Warszawy