Krzysztof Mroziewicz – promocja książki „Delirium władzy”

Zapraszamy

mroziewicz plakat