Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
9 grudnia mija 80 lat od chwili śmierci Andrzeja Struga (1871-1937) – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy pierwszej połowy XX wieku, znanego działacza społecznego i niepodległościowego, wiceministra propagandy w rządzie Ignacego Daszyńskiego (1918), współzałożyciela i dwukrotnego (1924 oraz 1935) prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich.

By uczcić Jego pamięć i poświęcić Mu parę chwil wspomnienia, spotykamy się - członkowie ZLP, ludzie pióra, działacze społeczni i kulturalni, miłośnicy twórczości pisarza - w przeddzień rocznicy, czyli w piątek, 8 grudnia o godz. 13,00 u Jego mogiły na Cmentarzu Komunalnym (Wojskowym) na Powązkach w Alei Zasłużonych (albo – jeśli ktoś woli - o godz.12,45 przy bramie głównej cmentarza, skąd razem udamy się ku mogile). Gorąco prosimy Was o liczny udział!

Zarząd