Konkurs poetycki

O Złotą Metaforę” i „Metaforę Niepodległą” SZCZECIN 2018

Konkurs ogłoszono z okazji

III SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI

REGULAMIN

Nagroda:

I miejsce – statuetka ZŁOTA METAFORA
I miejsce – statuetka METAFORA NIEPODLEGŁA

Organizatorem konkursu jest:

 1. 1. ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Konkurs jest adresowany do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy ukończyli 16 lat.

 1. 2. Konkurs:- O Złotą Metaforę” ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych.

O Metaforę Niepodległą” dotyczy tematyki 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.

 

 1. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów, każdy autor może jednocześnie przesłać swoje wiersze na dwa ww. tematy.
 2. 4. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem /słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem zamieszkania, e-mailem, telefonem kontaktowym.
 3. 5. Autorzy muszą złożyć oświadczenie zgody na publikację (ZAŁĄCZNIK nr 1).
 4. 6. Prace bez oświadczeń nie będą brały udziału w konkursie.
 5. 7. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być, do czasu ogłoszenia wyników, publikowane w całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 6. 8. Termin przesyłania prac na konkurs upływa w dniu 30.04.2018 r.
 7. 9. Prace należy przesłać listownie na adres:

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
al. WOJSKA POLSKIEGO 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem: Konkurs – im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę”

i „Metaforę Niepodległą”.

 1. 10. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 24 czerwca 2018 roku w Szczecinie, w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.
 2. 11. Poprzez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 3. 12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 4. 13. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu.
 5. 14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

https://drive.google.com/open?id=11xFvL4sCmdV6EwRkAfV3Ardu3VvFRIQP

 1. 15. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 78 

Prezes

ZLP Oddział w Szczecinie

http://zlpszczecin.pl/ 

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.