Andrzej - promocja książki o Andrzeju K. Waśkiewiczu

Związek Literatów Polskich
uprzejmie zaprasza na promocję książki

ANDRZEJ

O Andrzeju K. Waśkiewiczu powiedzą Marek Wawrzkiewicz,
Anna Sobecka, Andrzej Wołosewicz i Eugeniusz Kurzawa.

w Domu Literatury

Krakowskie Przedmieście 87/89
środa 14 lutego, godz. 17.00

 

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.